Twin Room - Hotel Garden
Twin Room

Twin Room

Dhomë ideale për dy persona!

Dhoma Twin me dy shtretër të ndarë është kombinim ideal me të gjitha elementet.

Në komoditetin e kësaj dhome ju mund të kaloni qaste të bukura me shoqëri, kolegë ose familjarë.

140€ / natë

Twin Room Feature
Dhoma Twin

Mini Bar me zgjedhje të ndryshme si pije jo alkoolike, pije alkoolike dhe ushqime të lehta si dhe aparatin për Illy espresso.
Banjo klasike ku pjesa e tushit është e ndarë me xhama.

Twin Room Feature
Shtrat Single

Shtrat Single me dimensione: 90x200cm.

Veçoritë e dhomës
Plani i dhomës

Rezervo dhomën

Different Feeling

Rezervo Tani