Receptionist - Hotel Garden
Career Image

Receptionist

Përgjegjësia:

Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit,
arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për
mysafirët.

Detyrat:

 • Rregullimi i orarit të recepcionisteve
 • Kontrollimi dhe evidentimi ditor i faturave
 • Organizmi i të gjitha detajeve rreth eventeve të ndryshme
 • Mbikqyrja e punëve të mbrendshme të recepcionit
 • Dergimi i ofertave
 • Detyrat që i percaktohen nga stafi i menaxhues

Aftësitë:

 • Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office
 • Njohja e gjuhës angleze
 • Të jetë komunikative
 • E motivuar për punë
 • Aftësi për punë nën presionin e kohës
 • Gatishmëri për punë jashtë orarit

Aplikuesja duhet të jetë femër.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Cv- së duhet ti bashkangjitet një foto e formatit të vogël, të gjitha eksperiencat e mëparshme si dhe rekomandimet për
  ato që i posedojnë
 • Aplikacioni

Apply Now

  Download our application
  Upload your CV
  x
  Upload application
  x